a

شرکت فناوری اطلاعات همتانت ایده 5 درصد سهام شرکت خود را که مجموعـاً 10 هزار سهـم خواهـد بود را جهت عـرضه به سرمـایه گذاران محتـرم آمـاده ارائـه کرده است، در این خصـوص سرمـایه گذاران می توانند با خریـداری سهـام این شـرکت جزو سهـامداران دائمی این مجموعه باشند و شـاهد رشـد سـرمایه خـود همـراه با شرکت همتا نت ایده باشند . جهت خرید سهام و اطلاع از نحوه و شرایط خرید پس از نصب اپ بیب تل به قسمت سرمایه گذاری مراجعه نمائید.
علی تقی زاده عربی
مدیر عامل
بیب‌تل راهکاری نوین برای ایجاد ساختاری صحیح و پر درآمد است که با اعطای اعتبـار به افراد تـوان خرید را بالا برده و باعث رشد جایگاه افراد و کسب و کارها در کشور شده است